سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

مناجات نامه
ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

خواجه عبدالله انصاری :

        الهی ! ضعیفان را پناهی ، قاصدان را بر سر راهی ، مومنان را گواهی ، چه بود که افزائی و نکاهی ؟!