سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

پند ادیبان
ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

 
چندانکه گفتم غم با طبیبان
درمان نکردند مسکین غریبان
 
حافظ نگشتی شیدای گیتی
گر می شنیدی پند ادیبان