سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

حافظ شیرین سخن
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

 
رواق منظر چشم من آشیانه ی توست
کرم نما و فرودآ که خانه ی توست
 
سرود مجلست اکنون فلک برقص آرد
که شعر حافظ شیرین سخن ترانه ی توست