سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

حافظ شیرین سخن
ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات


 یاری اندر کس نمی بینم یاران را چه شد ؟

دوستی کی آخر آمد دوست داران را چه شد ؟

 

حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش

از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد ؟