سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

فاطمیه
ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٧   کلمات کلیدی:

به نام خدا

 

روز شهادت فاطمه زهراست .

تنها فرزندی که از پیامبر اسلام بعد از وفاتش باقی ماند و افسوس که زودتر از آنکه تصور می رفت از میان جمع تازه مسلمانان پیامبر از دست داده رفت .

فاطمه ،

شخصیتی که الهام بخش است .

اولین شهید راه ولایت الهام بخش دیگر شهدا ست .

هر زمان که شیعه دچار سختی شد و در تنگنا قرار گرفت ، یاد فاطمه آرام بخشش بوده است .

وجودش در تاریخ اسلام و بشریت بسیار تاثیر گذار است .

بانویی که نه مثل بانوان مسلمان در خانه محبوس باشد بلکه در بطن جامعه حضور دارد و هیچ کم از مردان ندارد .

 

برای بیان زندگی اش بسیار حرفها گفته شدند و بسیار قلم ها نوشته اند ولی هنوز نتوانسته اند آن گونه که باید تفسیر نشده است و هر کس به اندازه ظرف خود ثمر برده است .

 

هنوز که هنوز هست همانند سخن معلم شهید شریعتی در رثای فاطمه سخنی نیامده است ، آنجا که فریاد برآورد :

 

فاطمه فاطمه است .