سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

حافظ
ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٧ تیر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

دل بی تو به جان آمد وقتست که باز آیی

 

در دایره ی قسمت ما نقطه تسلیمیم

لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمائی