سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

غزل
ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

 

مرا

تو

بی سببی

نیستی

به راستی

صلت کدام قصیده ای

ای غزل ؟

 

ستاره باران جواب کدام سلامی

به آفتاب

 

از دریچه ی تاریک ؟

کلام از نگاه تو شکل می بندد .

خوشا نظربازیا که تو آغاز می کنی !

 

 

 

احمد شاملو