سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

جمعه
ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٤ تیر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: شخصی

 

...

...

جمعه وقت رفتنه

...

 

باید رفت !