سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

z
ساعت ٤:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ تیر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: سیاست ،سینما و تلویزیون

امروز بار دیگر به تماشای فیلم مشهور زد - او زنده است - اثر کوستا گاوراس نشستم .

 

فیلمی به شدت محبوب در نزد نیروهای انقلابی .

 

و عجیب اینکه وقایع فیلم هنوز زنده است و نیرو های صلح طلب همانند سی سال پیش در شرایط بدی بسر می برند و همچنان حکومت پلیسی در جوامع قدرتمند تر از نیرو های مردمی است .

ولی همان طور که دکتر آزادی خواه فیلم زد همچنان در یاد ها خواهد ماند تمام آزادیخواهان همیشه زنده خواهند ماند .