سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سربازی 34
ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: شخصی

امروز نوزدهم رفتم پادگان 02 تهران و البته هنوز یگان خدمتی ام مشخص نشده است .

شاید فردا و شاید چند روز دیگه مشخص شود محلی که باقی خدمت وظیفه ام را باید بگذرانم .

تا بعد

یا علی