سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

جمعه
ساعت ۸:٥٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۱ تیر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: شخصی

 

 

باز جمعه ای دیگر رسید ...

 

هنوز هم زیر لب این ترانه را زمزمه می کنم :

 

جمعه وقت رفتنه

موسم دل کندنه

 

...

 

هنوز هم منتظر هستم .