سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سربازی 36
ساعت ٢:۱٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: شخصی

به نام حق

 

شنبه تقسیم شدیم و افتادم دارایی مرکز ٠٢ .

جای چندان بدی نیست ولی هنوز تا آنچه که میخواستم فاصله ها دارد . دیروز هم اولین نگهبانی رو در مرکز ٠٢ تجربه کردم .

روزگار همچنان میگذرد .