سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سربازی 33
ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ امرداد ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: شخصی

دیروز نگهبان بودم دوباره . این بار افسر آشپزخانه بودم و به مدت 24 ساعت فقط درون محل نگهبانی بودم . مسئولیت مستقیم تمام اجناس موجود در یخچال ها و انبار ها ی مواد غذایی و از سوی دیگر طبخ غذا و تقسیم جیره غذایی قسمت های مختلف پادگان .

مسئولیت های نگهبانی در هر قسمتی زیاده ولی اگر کمی دقت و هوشیاری باشه کار ها با سهولت صورت خواهد گرفت . هرچند مسئولیت پذیری در ارتش به گونه ای دیگر هستش ولی این نیز خواهد گذشت و تجربه هایی متفاوت از محیط شخصی گری خواهیم داشت .