سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

شعر
ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

شعر من احساس من است
امروز دگر
اما شعری بر لبم جاری نیست
در پیچ و خم
              فاصله ها تا اعتماد
                             تا اوج گرفتن یک معنا
                                تا پیوند میان قلبها
                                  در میان
                                   نیمه های واژگان گمشده در شعر و عشق
احساس من بی محتواست
سایه ای هراسان از هر واژه  
                                   و هر معناست
                               تا شکست یک سکوت
                                                یک غرور
                               در میان این همه بیدادها
                                       در میان این همه حول و ولا
                                                                   تا زندگی
احساس من مرده ست
         در میان این همه هاله تار و روشن
شعر من بی جان است
شعر من در نیستی یک احساس مرده ست...
.......
امروز دگر
اما شعری بر لبم جاری نیست...