سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

وارث
ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٢   کلمات کلیدی: علی شریعتی
آموزگار بزرگ شهادت اکنون برخاسته است تا به همه آنها که جهاد را تنها در توانستن میفهمند و به همه آنها که پیروزی بر خصم را تنها در غلبه بیاموزد که شهادت نه یک باختن ، که یک انتخاب است ، انتخابی که در آن مجاهد با قربانی کردن خویش ، در آستانه معبد آزادی و محراب عشق ، پیروز میشود .... و وارث آدم – که به بنی آدم زیستن داد – و وارث پیامبران بزرگ – که به انسان چگونه زیستن را آموختند – اکنون آمده است تا در این روزگار به فرزندان آدم  « چگونه باید مُرد » را بیاموزد !... آموخت که مرگ سیاه سرنوشت شوم مردم زبونی است که به هر ننگی تن میدهند تا زنده بمانند ، چه ، کسانی آن را ندارند که شهادت را انتخاب کنند ، مرگ آنان را انتخاب خواهد کرد . برگرفته از کتاب وارث آدم نوشته معلم شهید علی شریعتی