سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

امام رضا علیه السلام
ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٧ مهر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی:

 

شخصی از علی بن موسی علیه السلام در پوشیدن لباس های زیبا سوال نمود و امام فرمود :

البس و تجمل .

بپوش و زیبا بپوش !

حضرت رضا علیه السلام بر آراستن سیمای ظاهری اصرار فراوان داشتند و این مقوله را سنت پیامبر اکرم و از دستورات اسلام دانسته و به آن امر می فرمودند . و همچنین آرایش را حق بزرگ انسانی و اجتماعی برشمرده اند که موجبات خرسندی مردمان را فراهم می آورد و اجر اخروی و الهی نیز بر آن مرتبت می باشد .