سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

عید
ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی:

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت

 

صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت