سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

کودکانگی
ساعت ۸:۳٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: وبگردی ،ادبیات

 

  تو را به این کودکانگی

 

          و خودم را به تو می بخشم

                          

                تو را به این لحظه های کورکننده

                                  

                     و خودم را به گذشتن نه ماندن می سپارم

 

                             و دعای خیری نصیب راه خودم می کنم

 

          که این دعا تمام مرا با خود می برد

             

                 ای تو که ایستاده ای

                                         

                         تو را به این کودکانگی

 

                                 و خودم را به تو می بخشم

 

        و روح من برای قدم های تو شاید کافی است

 

               و اکنون تو ای من

 

                     تو را به این کودکانگی  وخودم را به

 

                                خودم

                                                                          

                                       می بخشم

                                              

                                               - مریم نیک نژاد -