سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

انتظار
ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٢ مهر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: وبگردی

 

گر چه نبودت منو از یادت خالی نکرد

گر چه محکوم به سکوتم این روزها

گر چه انتظار سهمه منه

گرچه بی قرار و دلتنگم

گرچه نگاهم از اشک لبریز

گرچه روزگار روی دوره کندشه

اما

فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا

نقل از اینجا