سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

فرهنگ جبهه
ساعت ٧:٥٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ مهر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: تاریخ ،ادبیات ،سیاست

به نام خدا

 

کتاب فرهنگ جبهه که چندین سال پیش توسط انتشارات سروش منتشر شد یکی از منابع ناب برای درک و فهمیدن قسمتی از دوران دفاع مقدس هست . دو جلد از این مجموعه به بررسی شعار ها و رجز های متداول آن دوران می پردازد .دورانی که بسیار استثنایی بود و گمان نمی رود به سادگی بتوان شرایط خاص آن دوره را درک کرد .به هر حال با استفاده از این منابع و خاطراتی که از رزمندگان منتشر شده است می توان به گوشه ای از آن ایام آگاهی یافت . مثلا این چند نمونه را داشته باشید :


·        بمیرید بمیرید ولی زن نگیرید

اگر زن گرفتید بدونید اسیرید

·        اندک اندک جمع موشک می رسد

اندک اندک از پرندک می رویم

·        ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش

بهر فرار از پادگان آماده باش آماده باش

·        بر مشامم میرسد هر لحظه بوی مرخصی

شب که می خوابم دلم رفته بسوی مرخصی

·        ما اهل کوفه نیستیم

دشمن تنها بماند

·        نه شرقی نه غربی نه قند داریم نه چربی

·        الله اکبر خورش بیاور

·        توانا بود هرکه دانا بود  غذای بسیجی یرالما بود

·        این گل پرپر از کجا آمده             خورده خوابیده حالا آمده

·        نه تاید داریم نه ریکا                  مرگ بر آمریکا