سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

فریادرسی می آید
ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٢   کلمات کلیدی: علی شریعتی
... فریاد رسی می آید و به صدای هر پایی سر از گریبان تنهایی غمگینش بر میدارد که : کسی می آید ، و او خریدار تو است ، مفروش ، نگهدار ، او گران خواهد خرید ، ... مفروش ، برگیر و برو ، برو ، برو ، تا به کویری رسیدی خلوت و سوخته و پر هول و بی آب و آبادی ، مترس ، مهراس  ، برو ، برو ، عطش سوزان و گرگان آدمی خوار بسیار و افسون و جادو همه جا در کمین و ماران و غولان بر سر راه اما ... مترس ، برو ... برو. من انتظار در پس درهای بسته ام . گفتگوهای تنهایی علی شریعتی