سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

مناجات
ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی:

 

 

خدا

ایمان را برای پاکسازی دل از شرک

نماز را برای پاک بودن از کبر و خودپسندی

زکات را عامل فزونی روزی

روزه را برای آزمودن اخلاص بندگان

حج را برای نزدیکی و هم بستگی مسمانان

جهاد را برای عزت اسلام

امر به معروف را برای اصلاح توده های نا آگاه

نهی از منکر را برای بازداشتن بی خردان از زشتی ها

صله رحم را برای فراوانی خویشاوندان

قصاص را برای پاسداری از خون ها

اجرای حدود را برای بزرگداشت محرمات الهی

ترک می گساری را برای سلامت عقل

دوری از دزدی را برای تحقق عفت

ترک زنا را برای سلامت نسل آدمی

ترک لواط را برای فزونی فرزندان

گواهی دادن را برای به دست آوردن حقوق انکار شده

ترک دروغ را برای حرمت نگهداشتن راستی

سلام کردن را برای امنیت از ترس ها

امامت را برای سازمان یافتن امور امامت

و فرمان برداری از امام را برای بزرگداشت مقام رهبری

واجب کرد

نهج البلاغه حکمت٢۵٢ حضرت امیرالمومنین علی  (ع)

 

 

نقل از اینجا