سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

روشنفکران روحانی !
ساعت ۱:٤۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: شهید بهشتی ،سیاست

دکتر بهشتی در کنار روحانیون دیگری چون استاد مرتضی مطهری ، سید علی خامنه ای ، دکتر مفتح ، و دکتر باهنر ؛ طیفی از یاران امام خمینی بودند که با حضور در مسجد هدایت ، حسینیه ارشاد و مسجد قبا با جریان روشنفکری مذهبی قرابت و همکاری داشتند و با ادبیات آنها کاملا آشنا بودند و ضمن انتقاد و اعتراض به برخی قرائت های دینی آنان ، ابدا سعی در طرد آنها نداشتند .

زندگی و مبارزات شهید بهشتی – صفحه ی 100