سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

کمی حماقت
ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

برای لذت بردن از زندگی کافیست کمی احمق باشی.  

 ویلیام شکسپیر