سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

متعه / ازدواج موقت
ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی:

به نام خدا

         

          در کتاب سید حسن شریفی به نام ازدواج موقت و چالش ها از مباحث مختلف به مقوله ازدواج موقت پرداخته شده است و البته در مورد نظریات مخالفان این امر هم مطالبی آورده شده است . مجموعه بحث های مخالفان ازدواج موقت در سه محور دسته بندی شده است :

1-     متعه مشروعیت ندارد که دیدگاه اهل سنت است .

2-     مته مشروعیت دارد ولی ظالمانه می باشد و همچنین معقول نیست که دیدگاه فمینیست ها می باشد .

3-     متعه هم مشروعیت دارد و هم عادلانه است اما به لحاظ آثار و پی آمد های اجتماعی اش در عصر حاضر عملی نیست که بر خی از شیعیان طرفدار این نظریه هستند .

 

از سوی دیگر سید حسن شریفی در این کتاب به دلایل مشروعیت صیغه بر طبق قرآن و سنت نبوی و همچنین تاریخ و اجماع هم می پردازد  .