سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

شب
ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: وبگردی

 

اشک باید ریخت                         

زار باید زد

عشق یعنی این

خودپرستی را بارها

دار باید زد

شب پر از راز است

رازها را

باز باید خواند

نبری از یادت

شب مهتابی را...

 

 

 

نقل از اینجا