سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

شریعتی و مطهری و ... مصباح
ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٧ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: سیاست ،تاریخ ،علی شریعتی

 

در اتاق شهید مطهری در دانشگاه نشسته بودم که آقای سید هادی خسروشاهی هم آمد . استاد شهید مطهری در اتاق کارش در دانشگاه یک تخت خواب گذاشته بود و تمام روز درآن جا زندگی می کرد و ظهرها هم برخی اوقات همان جا می خوابید . سر صحبت باز شد .

آقای خسروشاهی گفت : آقای مصباح رفته منبر و علیه دکتر شریعتی صحبت کرده ، طلبه ها گفته اند تو را چه به دکتر شریعتی ؟

آقای مطهری خندیدند و گفت : بله ، آقای شریعتی اشتباه دارد ، اما نه چیزی که آقای مصباح متوجه شود.

نقل از کتاب بار دیگر شریعتی نوشته ی دکتر محمد مهدی جعفری