سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

حسادت
ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

 

 

دریا به جرعه ای که از چاه خورده ای حسادت میکند .

 

- شاملو