سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

عشق
ساعت ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۱ آذر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

عشق یعنی مستی و دیـــوانگی
عشق یعنی ز خــــود بیــگـــانگی

عشق یعنی شعله بر خرمن زدن
عشق یعنی رسم دل بر هم زدن