سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

عشق و معما
ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۸ آذر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: وبگردی

 


دلتنگم

دلم

به تنگی سوراخ یک سوزن است

آن قدر تنگ

که نخ هیچ عشقی از آن رد نمی شود

دل تو بزرگ است

آن قدر بزرگ

که تمام پرستوها

تمام شاهین ها

و تمام بادبادک های دنیا

در آسمانش اوج می گیرند

و زیبا می شوند

مگر کسی که دلش آسمان است

دلتنگ هم می شود؟
 

 نقل از وبلاگ میون عشق و معما