سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

بلاگنوشته ها
ساعت ٧:۱٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: وبگردی

 

 

 

برای حرف زدن باید سکوت کرد

برای حرف زدن باید سکوت را شکست

برای حرف زدن باید سکوت کرد

 

نقل از بلگنوشته ها