سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

شیعه و پاسخ به تاریخ
ساعت ٩:٤٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٥ آذر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: تاریخ

محمدرضا پهلوی در کتابی که پس از سرنگونی اش و به زبان فرانسوی به نام پاسخ به تاریخ منتشر کرد به شرح تاریخ ایران می پردازد و سیر تاریخی سرزمین پارس را به گونه ای پی می گیرد که سرنگونی اش را امری طبیعی و در نتیجه ی تحرکات دشمنان ایران بداند !

محمد رضا پهلوی در بخش دوران طلایی نوین تاریخ ایران عنوان می کند که ایرانیان پس از استیلای عرب بر کشور ، اصالت فکری خود را با تدوین اصول مذهب تشیع عنوان کردند و بدین وسیله فرهنگ غنی ایرانی را از دستبرد و تسلط خارجیان حفظ کردند .


این جملات و طرز تفکر تنها پادشاه و حافظ مذهب حقه جعفری ، بر طبق اصول قانون اساسی مشروطه ، در حالی است که ایرانیان تا زمان به قدرت رسیدن صفویان اقلیت بسیار کمی از شیعیان را در بر می گرفتند و همچنین مذهب تشیع از زمان صدر اسلام و حیات نبی مکرم اسلام آغاز شده بود و قبل از تسلط مسلمانان بر سرزمین پارس شیعه وجود داشت و عقایدش تبیین شده بود .