سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سوتی های کتاب پاسخ به تاریخ
ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ آذر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: تاریخ

 به نام خدا

 

          نویسنده کتاب پاسخ به تاریخ که زمان طولانی سی و هفت سال حاکم سرزمین پارس بوده است بقدری از تاریخ کشورش بی اطلاع است که بار ها در این کتاب اشتباهات فاحشی در بیان تاریخ دارد . یک نمونه از این اشتباهات در بیان تاریخ صفویه است و آن جای که سرنگون کننده شاه سلطان حسین صفوی را اشرف افغان می نامد نه محمد افغان !

و در ادامه هم سلطان حسین صفوی را چند صباحی زودتر روانه چوبه دار میکند ، و البته که بسیار با وی همذات پنداری کرده است هرچند آخرین شاه دودمان صفوی آنقدر شجاعتش بیش از آخرین شاه پهلوی بود که از سرزمینش فرار نکرد و ماند در اصفهان !