سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

شناخت
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی:

 به نام خدا

          امروز روز عرفه است !

روز شناخت و نیایش و عبادت ! عبادتی که البته توام با شناخت باشد نه نیایشی که متحجرانه باشد ! و هرکس نیایش اش همراه با شناخت و معرفت باشد فردایش عید خواهد بود ، عیدتان پیشاپیش مبارک و فرخنده باد .

 

یا علی