سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

پاسخ به تاریخ
ساعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: شخصی

 به نام خدا

         

دوست و رفیق خوبم محمدرضا در کامنتی که در پست پاسخ به تاریخ نگاشته اند ، فرموده اند که به جای نبش قبر گذشته ها ، به وضعیت حال بپردازیم !


هرچند با حرف رفیقم در قسمت دوم موافقم ولی یادم نرود که گذشته چراغ راه آینده است . همانطور که بارها به ایشان گفته ام تاریخ در حال تکرار است و البته مصادیق تکرار تاریخ معاصرمان را بارها برایش گفته ام . از سویی دیگر با فهمیدن درست تاریخ می توان برای آینده تصمیم گیری و برنامه ریزی نمود .

بنا به آیه شریفه ی قرآن کریم که از مردم دعوت میکند در زمین سیر کنند و از عاقبت گذشتگان پند بگیرند ، خواندن تاریخ و پرداختن به آن قطعا مفید خواهد بود . ذات آدمی به عدم بقاست بر دنیا و اگر بنی بشر این را باور داشته باشند قطعا دنیایی بهتر و زیباتر خواهیم داشت !

و تاریخ چیزی نیست جز آینده ! پسینیان ما هم به تاریخ خواهند پیوست چه رسد به خود ما و تاریخ همچنان ادامه دارد چون زندگی بشر ادامه خواهد داشت !