سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

بزرگی
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: وبگردی

         

بزرگ شدن, نه ریش بود نه سبیل, نه نگاه معنی داره دختر همسایه.

بزرگ شدن, نه تفاوتی بود که همه می گفتند, نه سالهایی که از تولدم می گذشت.

بزرگ شدن, تصمیمی بود که باید سالها پیش می گرفتم.

 

 

نقل از اینجا