سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

معلم شهید دکتر علی شریعتی
ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۳   کلمات کلیدی: علی شریعتی

... چشمهایت را ببند ، نگاهم مکن ! من طاقت دیدن آنها را ندارم .

چه بگویم ؟

گریستن ، تنها کار یک ناتوان است و

من سخت ناتوانم !

گفتگوهای تنهایی – دکتر علی شریعتی

صفحه126