سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

دوستی مصدق و زاهدی
ساعت ۸:٢٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: تاریخ

 

محمدرضا پهلوی در بخش دیگری از پاسخ به تاریخ ، سپهبد فضل الله زاهدی را از دوستان و نزدیکان دکتر محمد مصدق می داند و برکناری مصدق و انتخاب ژنرال زاهدی را کودتا نمی داند بلکه حرکت دکتر مصدق در باقی ماندن در دفتر نخست وزیری را انجام نوعی کودتا می داند و البته دوران حکومت مصدق را دوران حکومت اراذل و اوباش بر کوچه ها و خیابان های شهر می داند و دوران پس از مرداد 1332 خورشیدی را دورانی می داند که ایرانیان در صلح و صفا و امنیت به کار و زندگی خود پرداختند .