سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

کشف حجاب
ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ دی ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: تاریخ

نخستین گام در راه وحدت در شکل و لباس ، در مرداد ماه 1306 خورشیدی برداشته شد و دولت در 15 مرداد ماه با تصویب بخش نامه ای ، تمام کارکنان دولت و محصلین را موظف به پوشیدن کت و شلوار و کلاه لبه دار ( پهلوی ) کرد .


همچنین مجلس هفتم  با تصویب قانونی در ششم دی ماه همان سال پوشیدن لباس متحدالشکل را برای مردم اجباری کرد تا بستر مناسب برای وحدت ملی از منظر حکومت رضاخانی فراهم گردد .

در بخشی از این قانون طبقات هشت گانه ذیل از مقررات این قانون مستثنی شده اند :

1-                           مجتهدین مجاز از مراجع تقلید مسلم که اشتغال به امور روحانی دارند .

2-                           مراجع امور شرعیه دهات و قصبات پس از برآمدن از عهده امتحان معینه .

3-                           مفتیان اهل سنت و جماعت .

4-                           پیش نمازان دارای محراب .

5-                           محدثینی که از طرف دو نفر مجتهد اجازه روایت داشته باشند .

6-                           طلاب مشتغلین به فقه و اصول که در درجه ی خود از عهده امتحان برآیند .

7-                           مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی .

8-                           روحانیون ایرانیان غیر مسلم .

 

و در ماده سوم این قانون متخلفین شهرنشین به جزای نقدی از 1 تا 5 تومان یا حبس از 1 تا 7 روز و غیر شهرنشین به حبس از 1 تا 7 روز محکوم می شوند .

در 28 خرداد سال 1314 خورشیدی وزارت داخله طی بخش نامه ای استفاده از کلاه پهلوی را متروک و کلاه بین المللی جایگزین آن شد .

و در 17 دی 1314 رضاخان پهلوی دستور کشف حجاب را صادر کرد .