سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

پس از سقوط
ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: تاریخ

 

در کتاب از ظهور تا سقوط که مجموعه اسناد لانه جاسوسی از طرحی که در سال های آخر دهه 1970 میلادی توسط کارشناسان آمریکایی برای دوران بعد از شاه تهیه کرده بودند سخن رفته است .


در این طرح ها اوضاع ایران را در صورت وقوع حادثه ای برای شاه تشریح کرده اند :

1-           مرگ محمدرضا پهلوی و در نتیجه یک دوره نا آرامی در کشور و سپس حاکم شدن ملکه فرح دیبا ، طبق قانون اساسی ایران و تشکیل حکومتی مقتدر توسط وی .

2-           مرگ محمدرضا پهلوی و در نتیجه یک دوره نا آرامی در کشور و سپس حاکم شدن ملکه فرح دیبا ، طبق قانون اساسی ایران ولی در جوی متشنج و وجود خلا قدرت در ایران .

3-           مرگ محمدرضا پهلوی و در نتیجه یک دوره نا آرامی در کشور و سپس حاکم شدن ملکه فرح دیبا ، طبق قانون اساسی ایران ولی قدرت واقعی در اختیار نخست وزیر و تشکیل حکومت سلطنه مشروطه !

4-           ترور محمدرضا پهلوی و محروم شدن ملکه و ولیعهد از حقوق قانونی خویش و اخراج دربار از ایران و به قدرت رسیدن یک فرد قدرتند در ایران .

5-           ترور شاه و ملکه توسط کمونیست ها و تشکیل حکومت سوسیالیستی و کمونیستی در ایران .

 

در تمام طرح های فوق هشت شرح وضعیت هم آمده است که این موارد را شرح می دهد :

          رویداد های داخلی

          عکس العمل کشور های منطقه

          عکس العمل کشور های کمونیستی

          عکس العمل کشور های غیر کمونیستی

          خطرات بالقوه اهداف ایالات متحده

          اقدامات سیاسی

          اقدامات اقتصادی

          اقدامات نظامی