سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

عمید
ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

نگاه شکوه الفبا است

پیش از اختراع خط

ومن بی تو

چیزی شبیه ساعتم ، بی عقربه

یادت می آید

با دست های بریده برای عشق شال بافتیم

و او رفت

 

 

عمید صادقی