سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

ادبیات گیلکی
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

 

دو تا سیب و دو تا مو با دو غنچه

ببر هر شش بده بر یار نوچه

دو تا موی سیه زلفت به من ده

ببندم یادگاری بر کمانچه

 

ترانه محلی رودباری