سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

ادبیات
ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٤ بهمن ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

 

سرکوهی بشوم فریاد کردم

امیرالمونین را یاد کردم

امیرالمونین یا شاه مردان

دلی ناشاد دارم شاد گردان

 

 

ترانه محلی گیلکی