سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

نسل بنی آدم در خاورمیانه
ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٤ بهمن ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: تاریخ

در تورات درباره نسل آدمی چنین آمده است :

نوح دارای سه فرزند پسر بود که بشر پس از توفان از آنان سرچشمه گرفته است :

سام ، حام و یافث .


و سامیان در خاورمیانه مقیم شدند که پس از زاد و ولد به شاخه های فرعی و قبیله های مختلف تقسیم شدند .

هرچند طبق بررسی های مختلف این بیان ارزش تاریخی ندارد و قطعا اقوام بیگانه بسیاری رو به خاورمیانه آورده اند و در آن ساکن شده اند ولی این قول تورات مورد قبول مردم واقع شد و در کتب تاریخی اساس و پایه قرار گرفت .