سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

امید
ساعت ٧:۳٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: وبگردی

فتلقی ادم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم.

همه ی امید من بر مسلمانی همین آیه است...

عجیب همین آیه است. که تلقین می کند که بگو این ها را و می بخشمت...

خیلی امیدوارانه است...

خیلی مصلحانه است...

و بوی آشنایی دارد خیلی زیاد...

بوی آشنای امنیت...

نقل از وبلگ خزر