سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

توتون و صیهونیسم
ساعت ٧:٠۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: سیاست ،تاریخ

پس از کشف کاربرد توتون توسط لوئیس دو تورز یهودی ، دخانیات و مصرف آن در اختیار یهود قرار گرفت و یهودیان به شکلی انحصاری شروع به تولید گسترده دخانیات و پس از آن مواد مخدر در دنیا کردند و از این راه ثروت بسیاری به دست آوردند .