سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

شرح زندگانی من
ساعت ۸:٥٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات ،تاریخ

کتاب اتوبیوگرافی شرح زندگانی من نوشته ی میرزا عبدالله مستوفی شرحی از زندگی اجتماعی مردم ایران و به خصوص تهران در زمان قاجاریه و اوائل پهلوی آمده است که این کتاب سه جلدی مطالب جالبی در بر دارد و خواندنش خالی از لطف نیست .


در بخشی از این کتاب به سلطنت و دربار سلطنتی ناصرالدین شاه پرداخته می شود و بیوتات سلطنتی دوره ناصری که اداره امور شخصی شاه را برعهده داشتند چنین بودند :

حرم خانه

خلوت شاه

خزانه

ضرابخانه

خوانسالاری ( آشپزخانه )

آبدارخانه

قهوه خانه

فراشخانه

سرایدار خانه

بنا خانه و فخار خانه

صندوق خانه و رختدار خانه

ایشیک خانه ( تشریفات )

کشیک خانه

اسلحه خانه

زنبورک خانه

تفنگدار خانه

شاطر خانه

جارچی خانه

میرشکاری

میرآخوری

زیندار خانه

کالسکه خانه

اصطبل توپخانه

شتر خانه و قاطر خانه

نقاره خانه