سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

زنان در تاریخ
ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: تاریخ

 

در کتاب زن در تاریخ و اندیشه اسلامی نوشته دکتر فتحیه ی فتاحی زاده در بخش نخست به بررسی نقش زنان و نوع تفکر در مورد زنان در جوامعه تاریخی و تمدن های باستانی می پردازد که نمونه ای از آن را اینجا می آورم :

یونانیان قدیم معتقدند زن حیوانی است بلند مو و کوتاه فکر .

هندیان قدیم چنین می اندیشیدند که زن سرچشمه ی ننگ است پس باید از زن پرهیز کرد و همچنین چنین مثلی داشتند که زنان با یک مرد از صمیم قلب و با دیگری زبانی و با سومی در عمل معاشقه می کنند .

و در چین باستان رسم بوده که شوهر مردگان برای اثبات وفاداری ، خودکشی می کردند .

یهودیان نیز عقیده داشتند که زن حیوانی است که بیشتر از سایر حیوانات به انسان شباهت دارد .