سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

طهرون
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: تاریخ

 

 

برخی از محلات تهران در دوره بزرگ شدن پایتخت در زمان ناصرالدین شاه قاجار به وجود آمدند و اسامی فعلی این محله ها هم یادگار همان دوران می باشد مثلا کامرانیه که باغ کامران میرزا قجر در انجا بوده است .

 و یا زعفرانیه که این پادشاه مستبد قاجار در آنجا هوس کاشتن زعفران داشته است و اقدسیه هم که کاخ اقدس الدوله خواهر شاه در انجا واقع بوده است و البته برخی از اسامی هم برای دوره های قبل قاجاری بوده است مثلا تخت طاووس که ازدواج فتحعلیشاه قاجار ملقب به باباخان با طاووس خانم تاج الدوله و وقوع زفاف شاه و ملکه بر روی این تخت انجام شده است .

هرچند بسیاری از این اسامی هم در دوره پهلوی و هم در دوره معاصر از سوی دولت رسمی تغییر کرده است ولی در زبان مردم همچنان رایج می باشد .