سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

شیطان پرستی
ساعت ۱:٤٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ بهمن ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: سیاست

بزرگ شیاطین یعنی ابلیس آنقدر ضعیف است که نتوانست حرف خالقش را اجرا کند و در مقابل اشرف مخلوقات سجده کند . کبر او تبلور خلأ شخصیتی و روح ناتوانش بود . خود پرست بود و بی عرضه که با یک نافرمانی زحمات چندین هزار ساله خود را به باد داد . در حقارت شیطان همین را بس که برای انحراف انسان ها ، از راه پست ترین خواسته های نفس آدمی وارد می شود و هرجا نور و آگاهی و علم و بصیرت و دقت باشد جایی برای او نیست .


 

 

 

 

شیطان پرستی فرقه ای ساختگی است  و هیچ وجود حقیقی و عینی ندارد و از کمترین پشتیبانی منطقی برخوردار نیست و در تعارض کامل با فطرت عاشقانه و زیبایی طلب و عقل و استدلال و برهان است . این فرقه فقط در موهومات قدرت طلبان جهان آن هم صرفا برای استحمار و استثمار سبک مغزان و شهوت پرستان عالم وجود دارد . به همین دلیل در کشورهای اسلامی و کلاً شرقی و هر جا بویی از نور و طراوت باشد خبرچندانی از این نحوستها نیست.

برای نیل به این مقصود و تسلط بر ذهن و دل جوانان دنیا و سپس استعمار آنها نخستین گام بزرگ‌نمایی قدرت شیطان است . ترس از قدرت شیطان مقدمه شیطان‌پرستی است و هر که از شیطان در هراس باشد در حقیقت بندگی او را گردن نهاده است .

قرآن مجید در این باب می‌فرماید: همانا شیطان یاران خویش را می‌ترساند ، پس ای مؤمنان ، اگر به خدا ایمان دارید از شیطان نهراسید و تقوای مرا پیشه سازید .

 راز غلبه بر شیطان نترسیدن از اوست و صهیونیسم با ترساندن مخاطبین سینمای خود از شیطان در حقیقت پرستش خود را رواج می‌دهد ! همانگونه که سامری در میقات چهل روزه موسی ، ساحری پیشه کرد و گوساله پرستی را رواج داد . خدا کند موسای عقل زودتر از این میقات چهل روزه باز گردد و کید سامری بر ملا سازد.